دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
حضور پر رنگ شرکت فرازان کاوش در نمایشگاه سنگ محلات 1398
ادامه مطلب
سرعت رشد تکنولوژی بینایی ماشین
رشد بازار تکنولوژی بینایی ماشین و دیدگاه روند رشد تا سال 2027
ادامه مطلب
جلو آمپر
طراحی و ساخت جامع سیستم کنترل کیفیت جلو آمپر خودرو
ادامه مطلب