شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان، یکی از با‌سابقه‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ربات‌های صنعتی در ایران می باشد.

استفاده از ربات‌های صنعتی در بخش‌های مختلف خطوط تولید وجب بهبود کیفیت، بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی می گردد.

خدمات این شرکت در‌زمینه ربات‌های صنعتی، شامل مشاوره، تأمین ربات و قطعات یدکی، شبیه‌سازی، برنامه‌نویسی، راه‌اندازی، پشتیبانی تعمیر و نگهداری میباشد.

ازجمله صدها زمینه کاربردی مختلف ربات‌های صنعتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • صنایع خودرو‌سازی
  • برق و الکترونیک
  • صنایع غذایی
  • ریخته‌گری و فورج
  • بسته‌بندی و پالتایزینگ
  • صنایع پلاستیک
  • جوشکاری و برش
  • رنگ و پاشش
  • پرداخت و پولیش

ربات های صنعتی

گذاشت و برداشت با استفاده از ربات ها
ربات های جوشکار
ربات های پلتایزینگ
ربات های پلتایزینگ