کسب مقام دوم شرکت‌های شهرک علمی و تحقیقات واحد اصفهان

۱۳۹۶/۰۲/۲۰

با توجه به تلاش های فراوان کارشناسان شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان در سال ۱۳۹۵ موفق به کسب مقام دوم شرکت‌های شهرک علمی و تحقیقات واحد اصفهان شده است، محتوای این لوح عبارت اند از:

جناب آقای مهندس اختیاری

مدیر عامل محترم شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان

نلاش مستمر، جنابعالی و همکارانتان در راستای رشد و تعالی اقتصاد و فناوری ایران عزیز، از طریق ایجاد و توسعه کمی و کیفی آن واحد فناوری ستودنی است. اکنون که در ارزیابی دوره ای سال ۱۳۹۵ در گروه:

واحد های فناوری بین یک تا دو سال استقرار در مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب مقام دوم شده‌اید. دستیابی به این توفیق را صمیمانه تبریک عرض گفته و تداوم آن را در راه بالندگی کشور از درگاه یزدان منان مسئلت دارم.

لوح تقدیر شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان
لوح تقدیر شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان