سیستم اتوماسیون برداشت بطری شیشه ای
دستگاه تمام خودکار برداشت بطری از روی پالت + فیلم
ادامه مطلب
Automation of the production line and product control of the product
مکانیزه کردن خطوط تولید محصولات نوشت افزار
ادامه مطلب