پردازش تصویر نوک سوزن طبی
سیستم تشخیص لبه سوزن طبی با استفاده از دوربین های Basler ace GigE
ادامه مطلب