استفاده از پلت فرم گرافیکی LabVIEW
مونتاژ قطعات با کمک بینایی هوشمند و رباتیک
ادامه مطلب
گذاشت و برداشت توسط ربات
هوشمند سازی ربات با استفاده از پردازش تصویر
ادامه مطلب