نورهای گنبدی (Dome Light)

۱۳۹۶/۰۴/۱۸
نورهای گنبدی (Doom Light)
نورهای گنبدی (Doom Light)

این دسته از نورها به شکل یکنواخت غیر مستقیم و پخش شده در اندازه و رنگ های مختلفی بر کنترل سطوح مختلف استفاده می شود. دلیل استفاده این دسته نور جهت از بین بردن رفلکس نور در سطوح براق و سطوحی که مورد بررسی با نورهای استاندارد حذف می شود، با کمک این نور سطح یک دست و واضح می شود چند نمونه از کاربرد ها و نحوه عملکرد نوری این دسته نور را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

نحوه عملکرد نورهای گنبدی
نحوه عملکرد نورهای گنبدی
تصویربرداری از صفحه براق با استفاده از نور پردازی گنبدی
تصویربرداری از صفحه براق با استفاده از نور پردازی گنبدی
تصویر برداری از صفحه براق با استفاده از نورپردازی استاندار
تصویر برداری از صفحه براق با استفاده از نورپردازی استاندار
تصویربرداری از درب بطری با استفاده از نور پردازی گنبدی
تصویربرداری از درب بطری با استفاده از نور پردازی گنبدی
تصویربرداری از درب بطری با استفاده از نور پردازی استاندارد
تصویربرداری از درب بطری با استفاده از نور پردازی استاندارد
صویربرداری از بخش زیرین اسپری جهت خواندن کارکتر چاپ شده توسط نورپردازی گنبدی
صویربرداری از بخش زیرین اسپری جهت خواندن کارکتر چاپ شده توسط نورپردازی گنبدی
تصویربرداری از بخش زیرین اسپری جهت خواندن کارکتر چاپ شده توسط نورپردازی استاندارد
تصویربرداری از بخش زیرین اسپری جهت خواندن کارکتر چاپ شده توسط نورپردازی استاندارد

برای درک بهتر استفاده نورهای گنبدی در صنعت می توانید ویدئوی زیر را برای تشخیص متن بر روی سطوح براق مشاهده کنید

منبع : Keyence

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از