نورهای هم محور (Coaxial Light)

۱۳۹۶/۰۴/۱۹
نورهای هم محور (Coaxial Light)
نورهای هم محور (Coaxial Light)

در این دسته از نور علاوه بر LED های منتشر کننده نور از یک آینه یک طرفه استفاده شده است که یک سمت آن به شکل آینه ای و بازتاب کننده نور است و سمت دیگر آن همانند شیشه نور از آن عبور می کند، نور پس از انتشار از LED به آینه رسیده و منعکس می شود به سمت هدف و نور سپس از سوی دیگر توسط دوربین دریافت می‌شود، نحوه عملکرد این نوع نور به شکل زیر است:

نحوه عملکرد نورهای هم محور (Coaxial)
نحوه عملکرد نورهای هم محور (Coaxial)

چند نمونه کاربرد از نورهای هم محور :

تصویر برداری از قطعات پرس شده توسط نور هم محور
تصویر برداری از قطعات پرس شده توسط نور هم محور
تصویر برداری از قطعات پرس شده توسط نور استاندارد
تصویر برداری از قطعات پرس شده توسط نور استاندارد
تصویربرداری از سر پیچ توسط نورهای هم محور
تصویربرداری از سر پیچ توسط نورهای هم محور
تصویربرداری از سر پیچ توسط نورهای استاندارد
تصویربرداری از سر پیچ توسط نورهای استاندارد
تصویر برداری از قطعه فلزی با استفاده از نورهای استاندارد
تصویر برداری از قطعه فلزی با استفاده از نورهای استاندارد
تصویر برداری از قطعه فلزی با استفاده از نورهای استاندارد
تصویر برداری از قطعه فلزی با استفاده از نورهای استاندارد
تصویربرداری از یک قطعه شیشه‌ای با استفاده از نور هم محور
تصویربرداری از یک قطعه شیشه‌ای با استفاده از نور هم محور
تصویربرداری از یک قطعه شیشه‌ای با استفاده از نورهای استاندارد
تصویربرداری از یک قطعه شیشه‌ای با استفاده از نورهای استاندارد

منبع : Keyence

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از